Enneagram, Cesta

Bohdana Nádas

Aktuální termíny

Poznejte typologii své o osobnosti na workshopu Enneagramu s Bohdanou Nádas. 
Již 19. února od 1á:00 do 21:00, cena 600,- / osoba.
Objednávky na namaste@soul-therapy.cz.
 

Individuální terapie
registrace na emailu namaste@soul-therapy.cz 
 

Výběr terapií: 

  • Terapie Cesta – 1 sezení Kč 4 500,- (do 180 min)
  • Koučink Kč 4 000,- (60-90 min)
  • Enneagram konzultace Kč 4 000,- (do 180 min)
  • Enneagram konzultace pro páry Kč 6 000,-

Enneagram, terapie Cesta, koučink, osobní rozvoj

Bohdana Nádas

Akreditovaná terapeutka terapie Cesta od Brandon Bays , odbornice na typologii osobnosti – Enneagram a koučka. V České republice patří mezi terapeuty Cesty s nejdelší praxí s více než tisíci sezení s klienty. Organizuje semináře pro širokou veřejnost, kde se s metodou Cesta mohou účastníci seznámit, naučit se její základy a začlenit ji do svého života. V dnešní době její pracovní vztah s Brandon Bays přerostl v osobní přátelství.

Podrobněji učí typologii enneagram v rámci 2,5 denních seminářů.

V Soul Therapy pod jejím zkušeným vedením můžete absolvovat terapii Cesta, koučink, či zjistit více o své osobnosti s Enneagramem.

Enneagram

Zjistěte na našem semináři či na osobní konzultaci více o své osobě (o sobě) přes jednu z nejvíce rozpracovaných typologií osobnosti: Enneagram

Enneagram je velmi komplexní dynamická typologie osobnosti, která vystihuje devět odlišných vzorců prožívání, myšlení a jednání. Poskytuje základ pro pochopení, proč se chováme, tak jak se chováme a poskytuje dobrý nástroj k dalšímu rozvoji osobnosti.

Enneagram nás nešetří, ale ukazuje nám naše chyby! Protože příliš často děláme něco správného z falešných pohnutek. Jde o devět základních  způsobů/strategií, jakými reagujeme na okolní svět. V každém člověku jsou obsaženy všechny tyto způsoby (symbolika kruhu), ovšem jen jeden z nich je ten nejsilnější. Je to typ, který naše chování nejvíce ovlivňuje. Tento typ je v našem životě tak všudypřítomný, že jej často sami nerozeznáme. Když se to podaří, je to zpravidla spojeno s velkým „Aha!“ zážitkem.

Znalost Enneagramu nepomáhá jenom nám osobně, je velkým pomocníkem také pro pochopení chování lidí kolem nás a obrovským přínosem při výchově dětí. V současné době se stálé více začíná dostávat také do firemního prostředí, a dokonce se začíná vyučovat na univerzitách.

Cesta

Poznejte svoje nitro s terapií Cesta:

Populární a velmi efektivní metoda Cesta pomáhá s emocionálními a fyzickými problémy na buněčné úrovni. Byla vytvořena světově uznávanou autorkou a expertkou na léčbu těla a duše Brandon Bays. Pracuje s potlačenými vzpomínkami, které mohou ovlivňovat naše fyzično i psychiku.

K negativnímu naprogramování našich buněk dochází vždy, když se nacházíme ve vrcholném emočním stavu a když tuto emoci právě v tomto okamžiku potlačíme či nesprávně zpracujeme. V těchto situacích dochází v těle ke specifickým chemickým změnám, které ovlivňují a blokují buněčné receptory. Chceme-li toto naprogramování přerušit, odkrýt vzpomínky a zbavit se jich, musíme se dostat do kontaktu se stejnou částí naší bytosti, která vytvořila původní naprogramování. Je dokázáno, že pokud zdravě cítíme a vyjádříme své emoce, buněčné receptory zůstanou otevřené.

Můžeme si ve vypjatých situacích na úrovni mysli namlouvat, jak to zvládáme, nicméně ta chemická reakce probíhá, aniž bychom ji mohli jakkoliv ovlivnit.

Naše chování nejvíce ovlivňují zážitky z prvních let života. Na základě našich zážitků si začínáme podvědomě vytvářet strategie, které nám pomáhají dosahovat svých potřeb a vyhýbat se emočním zraněním. Přijímáme do života nové pravdy a přesvědčení. Tyto strategie se časem stanou naprosto automatické a nevědomky si je neseme dále do života. Nereagujeme z přítomného okamžiku, ale z minulých zkušeností. Použiju citaci – Mnohdy to vypadá, jako bychom nechali tříleté dítě, aby za nás dělalo zásadní životní rozhodnutí.

Co lze řešit pomocí Cesty?

Jakékoliv bloky a omezení, které v životě pociťujeme, jako je například nízké sebevědomí, deprese a úzkosti, syndrom vyhoření, partnerské problémy, ztráta radosti, sexuální traumata, fóbie. S Cestou můžete řešit i různé zdravotní problémy, neplodnost, poruchy příjmu potravy, závislosti....  Cokoliv, co nás v životě omezuje.

Jak probíhá sezení?

Na začátku se vždy s terapeutem probere situace, se kterou přicházíte.

Během sezení je klient vždy v plném vědomí. Nejedná se o hypnózu, jde o tzv. Alfa stav, kdy komunikace probíhá z úrovně těla a pocitů. Důležité jsou pocity, a ne co si o daném problému myslíme.

Jakmile jste napojeni na své vnitřní Já, vzpomínka přijde sama. Nikdy nedochází k podsouvání informací, navrhování řešení terapeutem. Veškeré znalosti a odpovědi nosí v sobě každý sám a terapeut vám jen pomůže se k nim dostat. Po integraci minulosti a současnosti dochází ke skutečné úlevě, odpuštění, uzdravení.

Rychlé a trvalé výsledky Cesty jsou založené na kombinaci zbavení se nezpracovaných traumat a na poznání, které člověk nemůže najít nikde jinde než hluboko v sobě

Sezení probíhá většinou 2  - 3 hodiny.